Thông tin chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản

trangchu:p;top:p;bottom:h3;trai:p;phai:p;TrangDanhMuc:h3;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Thông tin chuyển khoản

Tài khoản cá nhân (giám đốc công ty):

Tất cả các tài khoản đều chung chủ tài khoản là giám đốc công ty: Vũ Thị Đào

- Tài khoản VNĐ: 0103843098 tại Ngân Hàng Đông Á, chi nhánh Sài Gòn

- Tài khoản VNĐ: 007 100 406 6689 tại Ngân Hàng Vietcombank, chi nhánh Sài Gòn

- Tài khoản VNĐ: 1600205074705 tại ngân hàng Argribank, chi nhánh Sài Gòn.

- Tài khoản VNĐ: 711A04785464, ngân hàng Công Thương, chi nhánh Sài Gòn.

Tài khoản công ty:

Chủ tài khoản: Công ty TNHH tin học thiết bị văn phòng Hạ Long

- Tài khoản VNĐ: 72329549 tại Ngân Hàng ACB Chi nhánh Văn Lang

- Tài khoản USD: 72329659 tại Ngân Hàng ACB Chi nhánh Văn Lang