Quy trình giới thiệu gia sư

Quy trình giới thiệu gia sư

trangchu:p;top:p;bottom:h3;trai:p;phai:p;TrangDanhMuc:h3;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Chúng tôi luôn có sẵn danh sách gia sư cần đi dạy.

Quy trình giới thiệu gia sư của chúng tôi như sau

Bước 1: Tìm hiểu yêu cầu của Phụ huynh và người học

- Quý phụ huynh cần trao đổi cụ thể với các thầy cô giáo của Thế giới gia sư giỏi để trình bày những yêu cầu cũng như mong muồn của Quý phụ huynh. Cần trao đổi thẳng thắn để giải quyết vần đề:

+ Học lực hiện tại

+ Mong muốn kết quả học tập của quý Phụ huynh khi thuê gia sư

+ Yêu cầu về gia sư của Quý Phụ huynh gồm trình độ, giới tính, chuyên môn...