Bảng giá học phí

Bảng giá học phí

trangchu:p;top:p;bottom:h3;trai:p;phai:p;TrangDanhMuc:h3;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

BẢNG GIÁ HỌC PHÍ HỌC TẠI TRUNG TÂM THẾ GIỚI GIA SƯ, LỚP HỌC TỪ 5 ĐẾN 10 HỌC SINH, THẦY CÔ GIẢNG DẠY

Thời gian học các giờ trong ngày, khai giảng đầu hàng tháng. Mỗi tuần học 3 buổi

Ca 1 : 7h15 - 8h45, ca 2 : 9h00 - 10h30

Ca 3 : 13h30 - 15h00, ca 2 : 15h15 - 16h45

Ca 5 : 17h45 - 19h15, ca 2 : 19h30 - 21h00

LớpToánLý, HóaVăn, Anh, Sử ...
Lớp: 12620.000500.000360.000
Lớp: LTDH660.000540.000360.000

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO DẠY KÈM TẠI NHÀ PHỤ HUYNH

1) Gia sư dạy 3 buổi một tuần:

LớpSinh ViênGiáo ViênSố môn
Lớp: 1, 2, 3, 4,51.200.0002.000.000

2 môn:(Toán, Tiếng Việt)

Lớp: 6, 7, 81.500.0002.400.0003 môn:(Toán, Lý,Hóa)
Lớp: 9, 10, 111.400.0002.200.0001 môn
Lớp: 12 2.400.0001 môn
Lớp: LTDH1.600.0003.000.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học1.500.0002.500.000

2) Gia sư dạy 4 buổi một tuần:

LớpSinh ViênGiáo ViênSố môn
Lớp:1, 2, 3, 4,51.600.0002.700.0002 môn:(Toán, Tiếng Việt)
Lớp: 6, 7, 82.000.0003.200.0003 môn:(Toán, Lý,Hóa)
Lớp: 9,10, 111.600.0002.700.0001 môn (bất kì)
Lớp: 12 3.000.0001 môn (bất kì)
Lớp: LTDH1.800.0003.500.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học1.600.0003.000.000

3) Gia sư dạy 5 buổi một tuần:

LớpSinh ViênGiáo ViênSố môn
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4,52.000.0003.300.0002 môn:(Toán,Tiếng việt)
Lớp: 6, 7, 82.500.0004.000.0003 môn:(Toán,Lý,Hóa)
Lớp: 9, 10, 112.000.0003.300.0001 môn( bất kì)
Lớp: 12 4.000.0001 môn (bất kì)
Lớp: LTDH2.500.0004.000.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học2.000.0003.500.000

Đối với gia sư là giáo viên có thâm niên, thạc sỹ, giáo viên dạy tại trường có kinh nghiệm dạy kèm thật hiệu quả mức học phí được tính theo tiết (1 tiết = 45 phút).

  • Cấp 1: 100.000 - 120.000/ 1 tiết (45 phút) = 200.000 - 240.000/ 1 buổi
  • Cấp 2: 120.000 - 150.000/ 1 tiết (45 phút) = 240.000 - 300.000/ 1 buổi
  • Cấp 3: 150.000 - 200.000/ 1 tiết (45 phút) = 300.000 - 400.000/ 1 buổi

Lưu Ý : Bảng học phí trên chỉ có tính chất tham khảo, học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy theo số môn học và yêu cầu của quý phụ huynh.