Trở thành gia sư giỏi

Trở thành gia sư giỏi

trangchu:p;top:p;bottom:h3;trai:p;phai:p;TrangDanhMuc:h3;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Để trở thành một gia sư giỏi, bạn cần phải có các yêu cầu sau

Bước 1: bạn phải thật sự yêu nghề dạy học

Vì khi bạn có được sự đam mê thì bạn mới có tâm huyết và có trácch nhiệm nhận học trò để giảng dạy

Nắm được những đòi hỏi khi bạn làm gia sư:


Khi bạn làm gia sư bạn phải nhận thức được bổn phận và trách nhiệm của mình đối với:

- Học sinh
- Người giám sát
- Người hướng dẫn
- Các gia sư khác

Bước 2: Xây dựng kế hoạch giảng dạy

Chuẩn bị càng kĩ, thì bạn càng dạy tốt hơn. Vì vậy bạn nên chuẩn bị về một số vấn đề:

 • Xác định nhu cầu của học viên
 • Chuẩn bị giáo trình giảng dạy cần thiết
 • Định hình môi trường gia sư

Bước 3: Đáp ứng nhu cầu của học sinh

Trong suốt quá trình dạy kèm , bạn càng đáp ứng được nhiều những nhu cầu của học sinh bao nhiêu thì khóa dạy của bạn thành công bấy nhiêu. Bạn cần nắm bắt được:

 • Nhu cầu tâm lý
 • Nhu cầu kiến thức
 • Nhu cầu xã hội của học sinh

Bước 4: Những nền tảng cho một bài giảng thành công

 • Gặp gỡ học sinh cần gia sư và bày tỏ tâm huyết của bạn
 • Gia sư phải thấu hiểu được những vấn đề mà học sinh đang mắc phải. Gần gũi, tạo mối quan hệ tốt với học sinh, giúp cho sự trao đổi tạo hiệu quả.
 • Xác định những vấn đề, công việc cần phải giải quyết
 • Có óc hài hước
 • Có khả năng truyền nhiệt bài giảng
 • Biết được điểm mạnh và điểm yếu của học sinh, phát huy những điểm mạnh và cải thiện điểm yếu cho học sinh.
 • Giúp cho học sinh tự tin về bản thân và những cái mình đã học được từ gia sư giỏi .
 • Biết thời điểm nào để chấm dứt bải giảng.
 • Luôn kết thúc bài học với một nhận xét tích cực, điều này khích lệ tinh thần học tập của học sinh.

Bước 5: Kết thúc bài học

 • Đánh giá một cách xác thực quá trình học tập của học sinh trong suốt bài học
 • Cho thêm bài tập nếu thích hợp
 • Lên kế hoạch lại cho bài học tiếp theo
 • Hoàn tất các giấy tờ cần thiết có liên quan đến bài học
 • Nên luôn kết thúc bài học với lời nhận xét khả quan.