Hợp đồng giới thiệu lớp dạy kèm

Hợp đồng giới thiệu lớp dạy kèm

trangchu:p;top:p;bottom:h3;trai:p;phai:p;TrangDanhMuc:h3;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU LỚP DẠY KÈM

Số: ………….. /20...

Căn cứ nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Thế Giới Gia Sư,

Hôm nay, ngày ………. tháng …..…. năm 2017, tại Văn phòng chúng tôi gồm có:

BÊN A : Công ty TNHH CHỒI XANH MEDIA

Đại diện là: Bà Vũ Thị Đào - Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ: 345/26 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú

Mã số thuế: 0314581926

Số tài khoản: 72329549 tại Ngân Hàng ACB Chi nhánh Văn Lang

Điện thoại: 028 3974 3179

Fax: 028 3974 3990

Đại diện : ................................................................................

BÊN B : GIA SƯ (BÊN YÊU CẦU ĐƯỢC GIỚI THIỆU)

Họ và tên : ……………………....………… Sinh năm :………...... Tại : ………….........…...

CMND : ……………………. ……....……. Cấp ngày: ………….. Tại : ………….......….....

Nơi công tác ( nơi học) : ………………………………………………………………….............

Thường trú/ Tạm trú tại: ………………………………………………………………….............

Điện thoại: ………………………………………………………………………………...............

Sau khi bàn bạc và thống nhất ý kiến, chúng tôi đồng ý với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: Bên A giới thiệu cho bên B lớp dạy kèm tại nhà, cụ thể như sau:

1. Lớp:.……….….MS:.........………..Môn:…………….….Số HS:…… Quận: ……...............

Thời gian dạy : ……………………………………………………………………………..............

Lương : ……………………………………………………………………………………..............

2. Lớp:.……….….MS:.........…....…..Môn:…………….….Số HS:…… Quận: ………….......

Thời gian dạy : …………………………………………………………………………….............

Lương : …………………………………………………………………………………….............

ĐIỀU 2 : Gia sư phải liên hệ với phụ huynh ngay khi trung tâm đã giao lớp để hẹn giờ đến gặp phụ huynh, học viên và sắp xếp lịch dạy ngay cho học sinh không được dời hoặc thay đổi thời gian dạy khi chưa có sự đồng ý của trung tâm và phụ huynh.

ĐIỀU 3 : Gia sư phải ăn bận gọn gàng lịch sự đến gặp phụ huynh theo đúng thời gian đã hẹn với phụ huynh và xuất trình giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân, thẻ giáo viên, thẻ sinh viên, bằng cấp, . . . cho phụ huynh.

ĐIỀU 4 : Gia sư không được phép chuyển giao lớp lại cho gia sư khác khi chưa có sự đồng ý của trung tâm

ĐIỀU 5 : Khi đến gặp phụ huynh nếu có gặp trở ngại (mọi lý do) thì phải báo ngay về cho trung tâm để trung tâm ghi nhận sự cố. Nếu gia sư không báo thì trung tâm xem như gia sư không gặp trở ngại và đã nhận lớp thành công.

ĐIỀU 6 : Gia sư cam kết không tự ý bỏ lớp, không tự ý ứng lương, không tự ý thay đổi lịch dạy, không tự ý thay đổi mức lương, đi dạy đúng giờ, không dạy sai kiến thức,không làm việc riêng trong quá trình dạy kể cả sử dụng điện thoại.

ĐIỀU 7 : Trong quá trình giảng dạy, nếu gia sư có hành vi trộm cắp, không trung thực làm ảnh hưởng uy tín của trung tâm thì trung tâm có quyền thay thế gia sư khác và truy tố trách nhiệm (nếu có) đối với gia sư sai phạm theo pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 8 : Nếu gia sư đã thực hiện đúng các điều khoản ghi trên mà vẫn không nhận được lớp do những thay đổi từ phía phụ huynh thì trung tâm sẽ hoàn phí lại cho gia sư. Quy định hoàn phí phải có bảng đánh giá gia sư của phụ huynh, phiếu thu, cụ thể như sau:

- Bên A hoàn trả 100% phí cho bên B nếu bên B thông báo trục trặc chính đáng trong vòng 07 ngày kể từ ngày đến gặp phụ huynh.

- Bên A hoàn trả 70% phí cho bên B nếu bên B thông báo trục trặc chính đáng trong vòng 08 - 14 ngày kể từ ngày đến gặp phụ huynh.

- Bên A hoàn trả 30% phí cho bên B nếu bên B thông báo trục trặc chính đáng trong vòng 15 - 30 ngày kể từ ngày đến gặp phụ huynh.

- Sau 30 ngày kể từ ngày nhận lớp thì trung tâm sẽ không có trách nhiệm hoàn phí.

ĐIỀU 9 : Thời gian hoàn phí sau 7 ngày kể từ ngày gia sư thông báo trục trặc.

ĐIỀU 10 : Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trên hợp đồng. Hợp đồng này được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại diện bên A

VŨ THỊ ĐÀO

Bên B